سلامت بورس
1399/11/11
11:18
✅پالایش ببینید در اقتصاد نمیشه گفت یه چیزی ارزونه یا گرونه چون گذر زمان تمام متغیر هارو تغییر میده ام چیزی که میشه گفت بالاتر از NAV معامله شدن پا...

✅پالایشببینید در اقتصاد نمیشه گفت یه چیزی ارزونه یا گرونه چون گذر زمان تمام متغیر هارو تغییر میده


ام چیزی که میشه گفت بالاتر از NAV معامله شدن پالایش قطعا به خاطر جو گروه موقته و با ایجاد ثبات قیمت هر واحد صندوق باید برسه به زیر NAV...


مثا دارایکم و بقیه صندوق ها


ضمنا ۱۰ تومن هم عدد روانی هست مطابث ارزش اسمی هر واحد...


🆔انتهای خبر

0
0