بورسینه
1400/03/04
09:28
📌نگاهی به تابلوی گروه ساختمانی 🔹سبزپوشی #کرمان، #ثمسکن، #وتوس و #ثامید با رشد قیمت همراه هستند. #وساخت در سقف قیمتی قرار دارد. 🔸سایر نمادهای این گ...

📌نگاهی به تابلوی گروه ساختمانی🔹سبزپوشی #کرمان، #ثمسکن، #وتوس و #ثامید با رشد قیمت همراه هستند. #وساخت در سقف قیمتی قرار دارد.


🔸سایر نمادهای این گروه در کف قیمتی عرضه می‌شوند.
انتهای خبر

0
0