کدال۳۶۰
1399/11/06
19:35
#سشمال #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/10/30 ▪️ شرکت سیمان شمال طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/10/30 معادل 193,267 میلیون ریال از ...

#سشمال


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰▪️ شرکت سیمان شمال طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ معادل ۱۹۳,۲۶۷ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۵۰٪ افزایش داشته است.▪️«سشمال» با سرمایه ثبت شده ۱,۲۹۰,۰۸۵ میلیون ریال طی عملکرد ۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۹۳,۲۶۷ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۱-۰۶ ۱۹:۳۴:۵۹ (۷۱۶۷۶۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0