کدال۳۶۰
1399/10/29
12:55
#خوساز اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_9_ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو ▪️ شرکت صنعتی مح...

#خوساز


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۹_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو
▪️ شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۱۴ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵۶٪ افزایش داشته است.▪️ «خوساز» با سرمایه ثبت شده ۱,۱۱۹,۸۷۶ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱۵,۶۵۰ میلیون ریال سود محقق کرده است.
۱۳۹۹-۱۰-۲۹ ۱۲:۵۴:۵۳ (۷۱۱۲۹۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0