پایگاه خبری انتخاب
1400/05/28
17:19
طالبان: 🔹به دنبال روابط بهتر تجاری و دیپلماتیک با همه کشورها هستیم 🔹 در مورد تجارت نکردن باهیچ کشور سخنی نگفته‌ایم؛ شایعات در این زمینه حقیقت ندا...

طالبان:


🔹به دنبال روابط بهتر تجاری و دیپلماتیک با همه کشورها هستیم🔹 در مورد تجارت نکردن باهیچ کشور سخنی نگفته‌ایم؛ شایعات در این زمینه حقیقت نداردجزئیات در 👇


entekhab.ir/۰۰۲ep۳


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0