پایگاه خبری انتخاب
1399/08/24
10:04
♦️درخواست دادستان‌های آمریکایی از دادستان کل برای لغو دستور تحقیق درباره ادعای تقلب انتخاباتی 🔹واشنگتن‌پست گزارش داد، دادستان‌های آمریکا در حال در...

♦️درخواست دادستان‌های آمریکایی از دادستان کل برای لغو دستور تحقیق درباره ادعای تقلب انتخاباتی🔹واشنگتن‌پست گزارش داد، دادستان‌های آمریکا در حال درخواست از "ویلیام بار"، دادستان کل هستند تا دستوری را که اوایل هفته گذشته، مبنی بر تحقیق علنی درباره ادعاهای قابل توجه بی‌نظمی در شمارش آرا صادر کرده بود، لغو کند و گفتند که شاهد فعالیت غیرمعمولی نبوده‌اندجزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲S۴L


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0