کانال کدال
1399/08/11
22:34
📊 نماد : زماهان 📑 موضوع: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه (اصلاحیه) 🏭 شرکت:مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان ✔️دلایل ...

📊 نماد : زماهان📑 موضوع: پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه (اصلاحیه)🏭 شرکت : مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان✔️دلایل اصلاح:اصلاح جمع مبلغ مصوب افزایش سرمایه از مبلغ ۱،۳۹۸،۰۷۳ میلیون ریال به مبلغ ۱،۴۰۳،۲۸۲ میلیون ریال .🔸 سرمایه فعلی: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔷 مبلغ افزایش سرمایه: ۱,۰۰۳,۲۸۲,۲۳۲,۶۱۶ ریال✅ درصد افزایش سرمایه : ۲۵۰ درصد🔰منبع تامین افزایش سرمایه:◀️ از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها✳️ قیمت تیوریک سهم : ۶۶۱۳ ریال با توجه به قیمت پایانی امروز سهم به مبلغ ۲۳,۱۴۷ (ریال) و افزایش سرمایه ۲۵۰ درصدی، قیمت تیوریک سهم ( قیمت بعد از انجام افزایش سرمایه، بدون افت یا رشد) مبلغ ۶۶۱۳ ریال می باشد.📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #زماهان #افزایش_سرمایه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۲۱:۴۲:۳۰ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0