بورس۲۴
1401/02/10
14:24
تحقق سود ۱۹ میلیارد تومانی «پترول» در فروردین ماه

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس گزارش فعالیت ماهانه ۱۱ ماهه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۱خود رامنتشر کرد.

تحقق سود 19 میلیارد تومانی «پترول» در فروردین ماه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس گزارش فعالیت ماهانه ۱۱ ماهه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۱خود رامنتشر کرد. براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در فروردین ماه از معاملات خود ۱۹ میلیارد تومان سود کسب کرد. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه به ۱۹۳۴۰ میلیارد تومان رسید و ۲۳۲۰ میلیاردتومان ارزش پورتفوی نسبت به ماه قبل افزایش یافته است.


پترول
انتهای خبر

0
0