کانال کدال
1399/08/18
13:40
📊 نماد: شاروم 📑 موضوع: آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به 1399/12/30 🏭 شرکت: پتروشیمی ارومیه 📋 مشاهده اطل...

📊 نماد : شاروم📑 موضوع: آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰🏭 شرکت : پتروشیمی ارومیه
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #شاروم #تصمیمات_مجمع ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۱۲:۱۴:۵۱ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:انتهای خبر

0
0