کامودیتی Commodities
1401/05/31
23:02
نمای بازارهای جهانی امروز دوشنبه اسلب دریای سیاه 3.6%+↖️ 430$ زغالسنگ شانشی چین 3%+↖️ سنگ آهن 0.8%+↖️ ورق گرم داخلی روسیه 0.5%+ میلگرد دریای سیاه ...

نمای بازارهای جهانی امروز دوشنبهاسلب دریای سیاه ۳.۶٪+↖️ ۴۳۰$


زغالسنگ شانشی چین ۳٪+↖️


سنگ آهن ۰.۸٪+↖️


ورق گرم داخلی روسیه ۰.۵٪+


میلگرد دریای سیاه ۰.۹٪-


بیلت تانگشان چین ۱.۱٪-


بیلت شرق آسیا ۱.۸٪-🔻۵۴۰$


میگرد داخلی روسیه ۲.۳٪-🔻


@Commoditiesانتهای خبر

0
0