تحلیلگران بازار سرمایه
1399/10/28
14:26
🔸تزریق واکسن ایرانی کرونا؛ کوو ایران برکت، به گروه چهارم، فردا 🔹به گفته مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ وزارت بهداشت مجوز تزر...

🔸تزریق واکسن ایرانی کرونا؛ کوو ایران برکت، به گروه چهارم، فردا🔹به گفته مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ وزارت بهداشت مجوز تزریق واکسن ایرانی کرونا را به ۷ نفر دیگر ابلاغ کرده است.انتهای خبر

0
0