پایگاه خبری انتخاب
1399/10/29
12:22
رئیس قوه قضاییه: 🔹 خود را در دستگاه قضایی موظف به دفاع از حقوق زنان می‌دانیم؛ لایحه تامین امنیت و ارتقای کرامت بانوان با همین رویکرد تهیه شد 🔹نه ن...

رییس قوه قضاییه:


🔹 خود را در دستگاه قضایی موظف به دفاع از حقوق زنان می‌دانیم؛ لایحه تامین امنیت و ارتقای کرامت بانوان با همین رویکرد تهیه شد🔹نه نگاه افراطی که زن را گوشه نشین در خانه می‌داند، قبول داریم و نه نگاه تفریطی غربی که زن را در حد یک کالا می‌شناسدجزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲VEk


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0