نوآوران امین
1401/02/29
11:32
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی(#شمواد) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 87 درصدی درآم...

تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی(#شمواد)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۸۷ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۱ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲,۸۴۱,۹۰۳ میلیون ریال به مبلغ ۵,۳۰۵,۸۲۲ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۵۷ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۴۰۱ و تحقق سود ۴۲۳۷ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0