کارگزاری آبان
1401/02/11
08:05
📊#کسرام اطلاعیه 1401/02/10 *پارس سرام* افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منت...

📊#کسرام


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۱۰


*پارس سرام*


افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱


مرجع صادر کننده مجوز:هیات مدیره


نوع محصول/خدمت:محصولات چینی بهداشتی


نرخ قبلی:۴,۳۸۰,۰۰۰ ریال


نرخ جدید:۵,۱۶۰,۰۰۰ ریال


مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل:۵۹۲,۵۹۳ میلیون ریال


نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به کل درآمد شرکت در سال مالی قبل:۱۰۰ درصد


شرح:فروش محصولات تماما مربوط به محصولات چینی و بهداشتی می باشد.
انتهای خبر

0
0