کدال۳۶۰
1399/10/07
09:40
#شکلر آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عمومی #فوق_العاده (بجز تغییرات سرمایه) #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/05/31 شرکت نیرو...

#شکلر


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عمومی #فوق_العاده (بجز تغییرات سرمایه) #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ شرکت نیروکلر با فایل های پیوست منتشر شد۱۳۹۹-۱۰-۰۷ ۰۹:۴۰:۳۹ (۷۰۶۵۹۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0