کدال۳۶۰
1399/11/15
08:24
#خدیزل معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت بهمن ديزل - نماد: خديزل 1399-11-15 08:24:47 (719508) ...

#خدیزل


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت بهمن دیزل - نماد: خدیزل۱۳۹۹-۱۱-۱۵ ۰۸:۲۴:۴۷ (۷۱۹۵۰۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0