نوآوران امین
1400/09/04
13:40
کشت و دامداری فکا (#زفکا) گزارش #فعالیت_ماهانه (#آبان_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ✅افزایش ۱.۱۶ درصدی ...

کشت و دامداری فکا (#زفکا)گزارش #فعالیت_ماهانه (#آبان_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹✅افزایش ۱.۱۶ درصدی فروش آبان ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۵۶.۵۵ درصدی فروش آبان ۱۴۰۰ در مقایسه با آبان ۱۳۹۹


✅رشد ۷۶.۵ درصدی فروش ۸ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0