آواتحلیل
1399/11/14
11:50
#ارفع #بورس_کالا 17000 تن شمش بلوم با قیمت 10498 تومان عرضه و 14725 تن آن با همان قیمت معامله شد.

#ارفع


#بورس_کالا


۱۷۰۰۰ تن شمش بلوم با قیمت ۱۰۴۹۸ تومان عرضه و ۱۴۷۲۵ تن آن با همان قیمت معامله شد.انتهای خبر

0
0