کانال کدال
1400/07/04
17:02
📊 نماد : قطران 📑 عنوان: افشای جزییات زمین و ساختمان 🏭 شرکت: پالایش قطران ذغال سنگ 📋 مشاهده اطلاعیه 📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #قطران #افشای_ج...

📊 نماد : قطران📑 عنوان: افشای جزییات زمین و ساختمان🏭 شرکت: پالایش قطران ذغال سنگ📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #قطران #افشای_جزییات ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔

انتهای خبر

0
0