کارگزاری آبان
1399/08/25
09:48
📈بانكی ها امروز نسبتا مثبت معامله می شوند. #وپارس و #وسينا #وبصادر #وپست نمادهای مورد توجه گروه اند.#ونوين٬ #وپاسار٬ #وبملت و #وگردش مثبت و متعادل ...

📈بانکی ها امروز نسبتا مثبت معامله می شوند. #وپارس و #وسینا #وبصادر #وپست نمادهای مورد توجه گروه اند.#ونوین٬ #وپاسار٬ #وبملت و #وگردش مثبت و متعادل اند.#سمایه پر عرضه ی گروه است.


انتهای خبر

0
0