تحلیل با سید علی محسنی
1399/08/27
12:04
#شستا با منفی 19 درصد و روی قیمت 2900 تومان با 56 درصد اصلاح نسبت به قله قبلی مچ شد و 14600 واحد شاخص کل بورس را مورد عنایت ویژه قرار داد.

#شستا با منفی ۱۹ درصد و روی قیمت ۲۹۰۰ تومان با ۵۶ درصد اصلاح نسبت به قله قبلی مچ شد و ۱۴۶۰۰ واحد شاخص کل بورس را مورد عنایت ویژه قرار داد.


انتهای خبر

0
0