بورسینه
1399/10/07
10:11
🔹درساعت ۹ و ۴۵دقیقه صف‌های خرید حدود دو هزار و ۳۹۰میلیارد تومان و ارزش کل صف‌های فروش هزار و ۴۹۵میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب خالص سفارشات خری...

🔹درساعت ۹ و ۴۵دقیقه صف‌های خرید حدود دو هزار و ۳۹۰میلیارد تومان و ارزش کل صف‌های فروش هزار و ۴۹۵میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب خالص سفارشات خریدی که در سیستم معاملات ثبت شده به ۸۹۰میلیارد تومان می‌رسد.🔹تا این ساعت بیشترین تقاضا در صفوف خرید #وآذر، #وکبهمن و #خودکفا به چشم می‌خورد به طوری که فقط برای سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان بیش از ۲۲۵میلیارد تومان سفارش خرید وجود دارد، بیشترین عرضه نیز در صفوف فروش #دی، #گشان و #غبهنوش در نوبت انتظار است.🔹ارزش ۱۰صف خرید برتر بورس و فرابورس در مجموع هزار و ۴۰میلیارد تومان (۴۴درصد کل) و ۱۰صف فروش برتر ۸۳۲میلیارد تومان (۵۶درصد کل) می‌شود، همچنین حجم صف‌های خرید در ۴۹نماد و حجم صف‌های فروش در ۲۷نماد بیش از ۱۰میلیارد تومان بوده است. گفتنی است حجم صف صنایع چوب خزر کاسپین (#چخزر) به ۱۹.۳درصد کل تعداد سهام آن می‌رسد.🔹«انبوه سازی، املاک و مستغلات» محبوب‌ترین صنعت امروز با خالص تقاضای حدود ۳۲۵میلیارد تومان است و پس از آن گروه «سیمان، آهک و گچ» قرار دارد که برآیند سفارشات خرید آن حدود ۱۷۵میلیارد تومان می‌شود، از سویی دیگر گروه «بانک‌ها و موسسات اعتباری» با فشار فروش ۱۹۰میلیارد تومانی همراه است.🔹این جدول حدود ۳۵درصد از سه هزار و ۸۸۰میلیارد تومانی که در صف خرید یا فروش قرار گرفته‌اند را تشکیل می‌دهد. در مجموع پنج هزار و ۷۳۵میلیارد تومان سهام خرید و فروش شده که نسبت صف‌ها به آن ۶۸درصد است و با فرض معامله کامل صف‌ها ارزش معاملات به ۹هزارو ۶۱۵میلیارد تومان خواهد رسید.


#بورسینه

انتهای خبر

0
0