کدال۳۶۰
1399/08/18
09:59
#پتایر #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (افشای معاملات موضوع ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته - گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/12/30 ...

#پتایر


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت تولیدی ایران تایر
۱۳۹۹-۰۸-۱۸ ۰۹:۵۹:۴۸ (۶۸۹۹۷۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0