آواتحلیل
1400/09/06
20:01
#بررسی_گزارش_کدال #کیمیا ✅ کیمیا در آبان ماه فروش حدود 31 میلیارد تومانی را به ثبت رساند که نسبت به ماه قبل 42 درصد افزایش داشته است. ✅مقدار فر...

#بررسی_گزارش_کدال #کیمیا✅ کیمیا در آبان ماه فروش حدود ۳۱ میلیارد تومانی را به ثبت رساند که نسبت به ماه قبل ۴۲ درصد افزایش داشته است.✅مقدار فروش کل محصولات در آبان ماه ۴۱۶ تن گزارش شده است که این عدد برای ماه گذشته ۱۲۲ تن بوده است.✅ نرخ فروش شمش روی در آبان ماه برابر با ۷۴.۹ میلیون تومان به ازای هر تن گزارش شده است که نسبت به ماه گذشته ۱۴ درصد بیشتر است.✅ فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به حدود ۳۸۰ میلیارد تومان میرسد که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۹۲ درصد رشد را نشان می دهد. مقدار فروش محصولات نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۲ درصد افزایش داشته است.📉آخرین قیمت سهم حدود ۱۳۰۰ تومان بوده و نسبت به یک ماه گذشته ۱۵ درصد کاهش داشته است...انتهای خبر

0
0