همفکران
1399/10/29
10:10
#نبض_بازار 📈همچنان شاهد افزایش عرضه و قرار گرفتن عمده نمادهای بازار در کف قیمت روزانه هستیم. شاخص کل با افت نزدیک به ۳۲ هزار واحد در سطح ۱ میلیون ...

#نبض_بازار


📈همچنان شاهد افزایش عرضه و قرار گرفتن عمده نمادهای بازار در کف قیمت روزانه هستیم. شاخص کل با افت نزدیک به ۳۲ هزار واحد در سطح ۱ میلیون و ۱۵۴ هزار واحد قرار گرفت.انتهای خبر

0
0