بورس۲۴
1401/03/29
23:51
سهامداران «پارتا» در جریان باشند

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر صورت های مالی حسابرسی نشده ۱۲ ماهه خود را منتشر کرد.

سهامداران «پارتا» در جریان باشند

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر صورت های مالی حسابرسی نشده ۱۲ ماهه خود را منتشر کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر در پروسه زمانی ذکر شده برای هر سهم ۴۴۶ ریال سود شناسایی کرده است. که نسبت به مدت مشابه قبل ۸۴ درصد کاهش داشته است .مجموع سود خالص این شرکت به ۹۸ میلیارد تومان رسید.این در حالیست که ۲۵۷ میلیارد تومان سود ناخالص داشته که نسبت به دوره مشابه قبل ۴۶ درصد کاهش پیدا کرده است.


پارتا
انتهای خبر

0
0