بتاسهم
1399/08/28
10:08
دادگاه عالی پنسیلوانیا تقلب در آرا را رد کرد دادگاه این ایالت همچنین دادخواست ستاد انتخاباتی ترامپ در این باره که به ناظران این ستاد اجازه حضور در ...

دادگاه عالی پنسیلوانیا تقلب در آرا را رد کرد دادگاه این ایالت همچنین دادخواست ستاد انتخاباتی ترامپ در این باره که به ناظران این ستاد اجازه حضور در هنگام شمارش آرا را نداده‌اند نیز رد کرد.


انتهای خبر

0
0