بانی فام
1399/10/07
08:36
#دیدبان_خبری_بازار #کگل جمعا 9 ماهه 190143 میلیارد ریال فروش داشته در مدت مشابه قبل این عدد 95682 میلیارد ریال بوده است. @banifam

#دیدبان_خبری_بازار


#کگل جمعا ۹ ماهه ۱۹۰۱۴۳ میلیارد ریال فروش داشته در مدت مشابه قبل این عدد ۹۵۶۸۲ میلیارد ریال بوده است.@banifamانتهای خبر

0
0