پایگاه خبری انتخاب
1401/04/02
08:44
رئیسی در دیدار لاوروف: 🔹 تحریکات آمریکا و ناتو عامل درگیری‌ها در اوکراین بوده؛ باید نسبت به گسترش نفوذ ناتو، فعال بود 🔹 تقویت همکاری‌ها، راهکار م...

رئیسی در دیدار لاوروف:


🔹 تحریکات آمریکا و ناتو عامل درگیری‌ها در اوکراین بوده؛ باید نسبت به گسترش نفوذ ناتو، فعال بود🔹 تقویت همکاری‌ها، راهکار مقابله با تحریم آمریکاستجزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲rXY


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0