سبدگردان آرمان اقتصاد
1400/08/29
11:06
#فوری نرخ سود بین بانکی به 20.94 درصد رسید. بدین ترتیب 13امین رشد پیاپی سود بین بانکی رقم زده شد.

#فوری نرخ سود بین بانکی به ۲۰.۹۴ درصد رسید. بدین ترتیب ۱۳امین رشد پیاپی سود بین بانکی رقم زده شد.


انتهای خبر

0
0