سهم گلچین
1401/05/31
12:40
✅️ مالیات کارت به کارت هم از پزشکان دریافت می‌شود داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور: 🔹️پزشکان مکلف هستند که آنگونه که در قانون بودجه تاک...

✅️ مالیات کارت به کارت هم از پزشکان دریافت می‌شودداوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور:


🔹️پزشکان مکلف هستند که آنگونه که در قانون بودجه تاکید شده به دستگاه پوز مجهز شوند و از آن استفاده کنند. اینکه پزشکی بگوید دستگاه خراب است توجیه ندارد. تمام موارد شناسایی می‌شود و کارت به کارت‌ها هم رصد می‌شود.🔹️مالیات پزشکان براساس کارت به کارت دریافت می‌شود. اگر پزشکی درخواست کارت به کارت کرد، شماره کارت را گزارش کنید تا به آن حساب مانند دستگاه پوز برخورد شود و مالیات دریافت کنیم./ اقتصاد آنلاین

انتهای خبر

0
0