بورس۲۴
1401/05/08
09:06
توضیحات «خودرو»در خصوص واگذاری سهام شرکت های گروه

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت ایران خودرو در خصوص واگذاری سهام شرکتهای گروه توضیحاتی را ارائه نمود.

توضیحات «خودرو»در خصوص واگذاری سهام شرکت های گروه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت ایران خودرو در خصوص واگذاری سهام شرکتهای گروه توضیحاتی را ارائه نمود.شرکت اعلام نمود این شرکت هر دو برنامه واگذاری سهام درون گروهی و واگذاری سهام شرکتهای زیر مجموعه را در دستور کار خود قرارداده که در صورت وجود متقاضی و با رعایت صرفه و صلاح، اقدامات مورد نیاز جهت واگذاری صورت خواهد پذیرفت. لازم به توضیح است که واگذاری سهام درون گروهی در اولویت برنامه های واگذاری این شرکت قرار دارد .

خودرو
انتهای خبر

0
0