بولتن اقتصادی
1399/08/13
10:57
کرونا 70 درصد کارگران ساختمان را بیکار کرده است 🔹نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی می گوید در حال حاضر تنها ۳۰ درصد کارگران ساختمانی...

کرونا ۷۰ درصد کارگران ساختمان را بیکار کرده است🔹نایب رییس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی می گوید در حال حاضر تنها ۳۰ درصد کارگران ساختمانی مشغول کار هستند و کرونا باعث شده تا بخش اعظمی از کارگران ساختمانی به لحاظ کاری و معیشتی دچار مشکل شوند.

انتهای خبر

0
0