سهم برتر (بست بورس ۹۷)
1399/10/29
08:53
#شاخص کل به نظر میرسه تا 1080 امیدی به برگشت بازار نیست.

#شاخص کل


به نظر میرسه تا ۱۰۸۰ امیدی به برگشت بازار نیست.انتهای خبر

0
0