کدال۳۶۰
1401/05/31
12:29
#پلاسک معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت کارخانجات پلاسکوکار سايپا - نماد: پلاسک 1401-05-31 12...

#پلاسک


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت کارخانجات پلاسکوکار سایپا - نماد: پلاسک۱۴۰۱-۰۵-۳۱ ۱۲:۲۹:۴۶ (۹۲۷۳۴۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0