موج مثبت Positive Wave
1399/09/03
19:12
👆 طبق تحلیل ها پیوسته ایی که انجام دادیم در #گروه_خودرو در حال حاضر #خساپا لیدر خواهد بود و بازدهی #خساپا از باقی گروه بیشتر است. تمرکزتون در هر...

👆طبق تحلیل ها پیوسته ایی که انجام دادیم در #گروه_خودرو در حال حاضر #خساپا لیدر خواهد بود و بازدهی #خساپا از باقی گروه بیشتر است.تمرکزتون در هر گروهی از بازار سرمایه، روی سهم هایی باشه که بازدهی بیشتر دارند.

انتهای خبر

0
0