سبدگردان آرمان اقتصاد
1400/08/24
12:56
شترین ورود #پول_حقیقی به نمادها (24آبان 1400) بیشترین ورود نقدینگی حقیقی‌ها طی معاملات امروز به نمادهای #بورس، #کالا،#مادیرا و #سباقر بوده است.

شترین ورود #پول_حقیقی به نمادها


(۲۴آبان ۱۴۰۰)بیشترین ورود نقدینگی حقیقی‌ها طی معاملات امروز به نمادهای #بورس، #کالا،#مادیرا و #سباقر بوده است.انتهای خبر

0
0