بولتن اقتصادی
1399/09/16
14:47
فوت ۲۹۴ بیمار کووید-۱۹ در شبانه روز گذشته ▫️ مبتلایان جدید: ۱۱۵۶۱ نفر ▫️ قربانیان جدید: ۲۹۴ نفر ▫️ کل مبتلایان: ۱۰۴۰۵۴۷ نفر ▫️ کل قربانیان: ۵...

فوت ۲۹۴ بیمار کووید-۱۹ در شبانه روز گذشته▫️ مبتلایان جدید: ۱۱۵۶۱ نفر


▫️ قربانیان جدید: ۲۹۴ نفر▫️ کل مبتلایان: ۱۰۴۰۵۴۷ نفر


▫️ کل قربانیان: ۵۰۳۱۰ نفر▫️ بهبودیافتگان: ۷۳۰۷۹۸ نفر


▫️ بیماران بدحال: ۵۸۰۹ نفرسخنگوی وزارت بهداشت:


▫️ در حال حاضر ۶۴ شهرستان در وضعیت قرمز، ۲۷۸ شهرستان نارنجی و ۱۰۶ شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.

انتهای خبر

0
0