بورس آموز
1399/08/18
10:00
بنابر تحلیل های صورت گرفته به نظر نمیرسد که قیمت دلار به زیر 20 هزار تومان کشیده شود البته ممکن است که برای چند مدتی زیر 20 تومان هم نوسان کند اما...

بنابر تحلیل های صورت گرفته به نظر نمیرسد که قیمت دلار به زیر ۲۰ هزار تومان کشیده شودالبته ممکن است که برای چند مدتی زیر ۲۰ تومان هم نوسان کند اما پیش بینی میشود که بین ۲۲ تا ۲۴ تومان تثبیت شود⚡️⚡️بورسآموز را دنبال کنید

انتهای خبر

0
0