محسن حسنلو
1399/09/23
10:10
#فولاژ 💢 فولاد آلیاژی ایران 💢 سهم هر چقدر به محدود مشخص شده کف نزدیک شود جذابیت خرید بیشتر می شود @HasanluMohsen

#فولاژ💢 فولاد آلیاژی ایران 💢سهم هر چقدر به محدود مشخص شده کف نزدیک شود جذابیت خرید بیشتر می شود@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0