بورس پلنر
1399/11/15
10:14
عملکرد #کویر در ١٠ ماهه سال جاری 📌مجموع درآمد فروش ١٠ ماهه منتهی به دی ١٣٩٩ شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر حدود ۶۴۵١ میلیارد تومان می باشد که حد...

عملکرد # کویر در ۱۰ ماهه سال جاری📌مجموع درآمد فروش ۱۰ ماهه منتهی به دی ۱۳۹۹ شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر حدود ۶۴۵۱ میلیارد تومان می باشد که حدود ۸۸۴ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به دی می باشد.از منظر تکنیکی؛ مطابق سناریوی موجی پیشین با واکنش موثر قیمت (تکمیل عقب نشینی) به سطح معتبر حمایتی در محدوده ۱۹۵۱۹ ریال وارد دامنه موج انگیزشی جدیدی با اهداف ۳۳۸۷۶ - ۳۹۰۳۲ ریال گردیده است.نماد فوق هم اکنون صف خرید بیش از ۶۵ میلیونی دارد.@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0