تحلیل با سید علی محسنی
1399/10/03
21:23
#وساخت درآذر به سود 295 میلیارد ریالی در فروش سرمایه گذاری ها رسیده است

#وساخت درآذر به سود ۲۹۵ میلیارد ریالی در فروش سرمایه گذاری ها رسیده است


انتهای خبر

0
0