پایگاه خبری انتخاب
1401/06/01
19:20
♦️معاون دفتر رئیس جمهور: آمریکا پیشنهاد داد که سپاه از فهرست تروریسم خارج شود؛ در عوض، ایران قاتلین حاج قاسم را فراموش کند؛ ما گفتیم «نه» 🔹معاون س...

♦️معاون دفتر رئیس جمهور: آمریکا پیشنهاد داد که سپاه از فهرست تروریسم خارج شود؛ در عوض، ایران قاتلین حاج قاسم را فراموش کند؛ ما گفتیم «نه»🔹معاون سیاسی دفتر رییس جمهور در توییتر نوشت: خارج کردن سپاه از لیست ترور (نه تحریم) پیشنهاد آمریکا به دولت قبل بود. آمریکا بار دیگر پیشنهاد داد که سپاه از فهرست تروریسم خارج شود و در عوض آن، ایران قاتلین حاج قاسم را فراموش کند. ایران گفت «نه». آمریکا سه بار دیگر پیشنهاد‌هایی برای امنیت نیروهایش داد. ایران همه را رد کرد و آمریکا نهایتا پا پس کشید.جزئیات در👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲ttG


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0