بورس۲۴
1402/02/31
19:39
اطلاعیه فرابورس در خصوص اعمال/عدم اعمال حجم مبنا در برخی نمادها

بورس ۲۴، شرکت فرابورس ایران اعلام کرد: پس از بررسی های صورت گرفته از تاریخ ۱۴۰۲.۰۲.۰۴ تا ۱۴۰۲.۰۲.۳۱ ، حجم مبنا برای نمادهای معاملاتی «خبنیان»،«وشهر»،«ثنظام»،«فبیرا»،«بازرگام»،«گنگین»،«ویسا» از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲.۰۳.۰۲ اعمال نخواهد شد.

اطلاعیه فرابورس در خصوص اعمال/عدم اعمال حجم مبنا در برخی نمادها

بورس۲۴ ، شرکت فرابورس ایران اعلام کرد: پس از بررسی های صورت گرفته از تاریخ ۱۴۰۲.۰۲.۰۴ تا ۱۴۰۲.۰۲.۳۱ ، حجم مبنا برای نمادهای معاملاتی «خبنیان»،«وشهر»،«ثنظام»،«فبیرا»،«بازرگام»،«گنگین»،«ویسا» از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲.۰۳.۰۲ اعمال نخواهد شد.


همچنین حجم مبنا برای نمادهای معاملاتی «بهیر۱»، «وفتخار۱» و «شپلی۱» از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲.۰۳.۰۲ اعمال خواهد شد.

فرابورس
انتهای خبر

0
0