مهدی افضلیان
1399/10/06
23:08
#رفتار_جدید رفته رفته سهم های کوچیک بازار رو به هر دلیلی ببندید. 3 روز بعد با صف فروش باز کنید. خدا قوت @mehdiafzaliaan

#رفتار_جدیدرفته رفته سهم های کوچیک بازار رو به هر دلیلی ببندید.۳ روز بعد با صف فروش باز کنید.خدا قوت@mehdiafzaliaan

انتهای خبر

0
0