کارگزاری آبان
1399/09/16
08:06
📊#لازما اطلاعیه 99/09/15 *کارخانه های صنعتی آزمایش* افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه ب)...

📊#لازما


اطلاعیه ۹۹/۰۹/۱۵


*کارخانه های صنعتی آزمایش*


افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلا منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
انتهای خبر

0
0