بولتن اقتصادی
1399/11/15
11:04
📌طرح شفافیت آراء نمایندگان رد شد 🔹در جلسه علنی امروز مجلس طرح شفافیت آراء نمایندگان، با ۱۵۳ رای موافق,۶۳ مخالف و ۱۲ ممتنع رد شد. 🔹تصویب این طرح نی...

📌طرح شفافیت آراء نمایندگان رد شد🔹در جلسه علنی امروز مجلس طرح شفافیت آراء نمایندگان، با ۱۵۳ رای موافق,۶۳ مخالف و ۱۲ ممتنع رد شد.


🔹تصویب این طرح نیاز به دو سوم آرای نمایندگان مجلس داشت که با اختلاف ۳ رای کمتر، رد شد.

انتهای خبر

0
0