کافه بورس
1399/09/23
10:15
امروز در کلیت بازار عرضه ها زیاد است .. بهتر است در رصد سهم ها دقت شود و رفتار هیجانی نداشته باشید ..

امروز در کلیت بازار عرضه ها زیاد است .. بهتر است در رصد سهم ها دقت شود و رفتار هیجانی نداشته باشید ..


انتهای خبر

0
0