کارگزاری آبان
1399/10/29
08:15
📊#حسینا اطلاعیه 99/10/27 *توسعه خدمات دريايي و بندري سينا* 9ماهه منتهی به 99/09/30 مبلغ 4,473 ریال سود به ازای هر سهم محقق شده است. 166 درصد افزای...

📊#حسینا


اطلاعیه ۹۹/۱۰/۲۷


*توسعه خدمات دریایی و بندری سینا*


۹ماهه منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۴,۴۷۳ ریال سود به ازای هر سهم محقق شده است.


۱۶۶ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
انتهای خبر

0
0