بلومبرگ فارسی
1399/09/18
10:46
🔴 فوری : سالیوان، گزینه بایدن برای تصدی سمت مشاور امنیت ملی کاخ سفید: بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم‌ها، زمینه‌ را برای مذاکرات بعدی با ایران...

🔴 فوری : سالیوان، گزینه بایدن برای تصدی سمت مشاور امنیت ملی کاخ سفید:بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم‌ها، زمینه را برای مذاکرات بعدی با ایران درباره مسایل گسترده‌تر فراهم می‌کند.
☑️


بلومبرگ فارسی✔️انتهای خبر

0
0